Prijava novega zaposlenega – novosti

S 1. januarjem 2014 je pričela veljati nova zakonodaja, ki ureja prijavo zaposlenih v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarnovanje delavca, ki je v delovnem razmerju.   Kakšne so spremembe?   Pred letom 2014 je bila obveznost delodajalca, da v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje prijavi zaposlenega najkasneje 8 dni po začetku…

Poročanje DURS o potnih nalogih

Davčni upravi je odslej potrebno poročati o vsakem izplačilu potnih nalogov. O potnih stroških se poroča skupaj s plačo oziroma dohodkom iz delovnega razmerja (poslovodje) preko obrazca REK-1. Poroča se tudi o akontacijah povračil stroškov službene poti (poračun se lahko poroča v negativnem znesku). Po novem se poroča tudi o povračilih, ki so plačana neposredno…

Višji prispevki za popoldanski s.p.

V skladu z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) bodo od 1. februarja 2014 višji tudi prispevki za popoldanski s.p.   Po novem bo popoldanski s.p. namesto 36,72 EUR pavšalnih prispevkov plačal 64,53 EUR in sicer: –          mesečni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 32,17 EUR –…

Članstvo v OZS prostovoljno!

V skladu z uveljavitvijo Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 30/2013), bo članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od meseca novembra 2013 dalje prostovoljno. Izstop iz do tedaj obveznega članstva zbornice bo mogoč od 27.10.2013 dalje na podlagi uradne izjave samostojnega podjetnika. V kolikor ste se odločili, da tudi vi prekinete članstvo, vam lahko pripravimo dopis oz.…

Blagajniško poslovanje

S 1.1.2013 je pričela veljati strožja zakonodaja glede blagajniškega poslovanja. Vsi poslovni subjekti, ki za izdajanje računov (paragonov) pri poslovanju z gotovino uporabljate programsko opremo bodite pozorni na to, da je izbrani program skladen z zahtevami zaknodaje. Tovrstni programi ne smejo dopuščati brisanja že izstavljenih računov, razen če je v ozadju vidna sled brisanja. Zakono o spremembah in…

Upoštevanje preteklih davčnih izgub

S 1.1.2013 ne bo več možno upoštevati celotnih preteklih davčnih izgub za zmanjševanje tekočih obveznosti za plačilo davka iz dobička. Davčna izguba se bo za zmanjšanje tekočih obveznosti lahko upoštevala le še v višini 50% prenesene izgube. Za poslovno leto 2012 izjemoma velja še stara zakonodaja, ki omogoča, da obveznost plačila dobička za leto 2012 pokrivate v višini 100%…

Obračun po NORMIRANIH STROŠKIH

Z januarjem 2013 je v veljavi  možnost vodenja poslovnih knjig po sistemu normiranih stroškov. V sistem lahko vstopijo vsi samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki v preteklem poslovnem letu ne presegajo prihodkov v višini 50.000 EUR. V primeru vodenja poslovnih knjig po tem sistemu podjetniku ni potrebno beležiti prejtih listin, vseeno pa mora obračunavati prispevke…

Pavšalni prispevki za popoldansko dejavnost v letu 2013

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic se plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter za zdravstveno zavarovanje (ZZZS): Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Mesečni znesek pavšalnega prispevka -> do 31.3.2013 znaša 32,14 EUR -> za obdobje po 1.4.2013 bo znesek znan naknadno Zavezanci za dopolnilno dejavnost so zavezani k plačilu navedenega…

Delovna reforma v veljavi od 12. 4. 2013

Nova delovna zakonodaja naj bi povečala prožnost trga dela, znižala stroške delodajalcev in spodbudila zaposlovanje za nedoločen čas. Glavne novosti nove reforme trga dela so:   Poenostavitev postopkov zaposlovanja in odpuščanja Odpoved pogodbe o zaposlitvi bo po novem možna že v času poskusnega dela. V primeru odpuščanja zaradi ukinitve delovnega mesta delodajalec zaposlenemu ni več…

Poslovanje z gotovino

Poslovanje med poslovnimi subjekti z gotovino je po novi zakonodaji omejeno na 420 EUR. V kolikor je znesek večji je potrebno plačilo izvesti preko bančne transakcije ali za en nakup pripraviti dva ali več računov.