Upoštevanje preteklih davčnih izgub

S 1.1.2013 ne bo več možno upoštevati celotnih preteklih davčnih izgub za zmanjševanje tekočih obveznosti za plačilo davka iz dobička. Davčna izguba se bo za zmanjšanje tekočih obveznosti lahko upoštevala le še v višini 50% prenesene izgube. Za poslovno leto 2012 izjemoma velja še stara zakonodaja, ki omogoča, da obveznost plačila dobička za leto 2012 pokrivate v višini 100%…

Obračun po NORMIRANIH STROŠKIH

Z januarjem 2013 je v veljavi  možnost vodenja poslovnih knjig po sistemu normiranih stroškov. V sistem lahko vstopijo vsi samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki v preteklem poslovnem letu ne presegajo prihodkov v višini 50.000 EUR. V primeru vodenja poslovnih knjig po tem sistemu podjetniku ni potrebno beležiti prejtih listin, vseeno pa mora obračunavati prispevke…