Znani so novi prispevki za popoldanski s.p. za leto 2022

1 Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov.  Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele: 1 Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2022 2 1 Prispevki se nakazujejo najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. 20. aprila…

Preberi več

Poročanje o najemninah

S spremembo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2i), ki je bil sprejet konec leta 2015, se podaljšuje rok za oddajo napovedi dohodkov od oddajanja premoženja v najem. f Zavezanci (fizične osebe), ki so v letu 2021 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine…

Preberi več

Pavšalno dovoljenje

Davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2021 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 31. januarja 2022 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga davčnemu organu predložiti, v elektronski obliki prek sistema eDavki. – Obračune pavšalnega nadomestila za leto 2021 so dolžni predložiti vsi davčni zavezanci, ki so imeli…

Preberi več

Olajšava za družinske člane

1 Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za družinske člane za leto 2021 se izteče 7. februarja 2022. Če ta rok zamudite ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2021 ne bo upoštevana.V takem primeru boste morali počakati na informativni izračun dohodnine, ki ga FURS pošilja v dveh…

Preberi več

Nov znesek prispevka za primer poškodbe pri delu

Za vsa izplačila od vključno 1.1.2022 dalje znaša prispevek za primer poškodbe pri delu 5,66 EUR (prej 5,46 EUR). Kdo mora biti obvezno zdravstveno zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni? Za primer poškodbe pri delu  in poklicne bolezni morajo biti zavarovane: osebe, ki opravljajo delo kot družinski…

Preberi več

Interni akti podjetja

Nekateri zakoni obvezujejo družbe in podjetnike, da sprejmejo lastna pravila, ki so torej interni akti podjetja. Katere akte oziroma pravilnike mora posamezno podjetje sprejeti, je odvisno od dejavnosti, s katero se ukvarja. Splošno določeni pa so interni akti podjetja, ki jih morajo imeti delodajalci. Obvezni interni akti podjetja: pogodba o…

Preberi več

Poročanje o štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov redno poročati o podeljenih štipendijah. V letu 2020 morajo štipenditorji za šolsko oziroma študijsko leto  oddati podatke najkasneje do 31. 12. 2020.   Kdo mora poročati? Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju,…

Preberi več

Darila ob novem letu

Obdavčitev daril fizičnim osebam po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) je odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila. Če fizična oseba prejme darilo od svojega delodajalca ali od osebe, ki je z delodajalcem povezana, ali ko je delodajalec oseba, ki je povezana s prejemnikom darila, se tako…

Preberi več

Znani so novi prispevki za popoldanski s.p. za leto 2022

1 Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov.  Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele: 1 Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2022 2 1 Prispevki se nakazujejo najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. 20. aprila…

Preberi več

Poročanje o najemninah

S spremembo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2i), ki je bil sprejet konec leta 2015, se podaljšuje rok za oddajo napovedi dohodkov od oddajanja premoženja v najem. f Zavezanci (fizične osebe), ki so v letu 2021 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine…

Preberi več

Pavšalno dovoljenje

Davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2021 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 31. januarja 2022 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga davčnemu organu predložiti, v elektronski obliki prek sistema eDavki. – Obračune pavšalnega nadomestila za leto 2021 so dolžni predložiti vsi davčni zavezanci, ki so imeli…

Preberi več

Olajšava za družinske člane

1 Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za družinske člane za leto 2021 se izteče 7. februarja 2022. Če ta rok zamudite ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2021 ne bo upoštevana.V takem primeru boste morali počakati na informativni izračun dohodnine, ki ga FURS pošilja v dveh…

Preberi več

Nov znesek prispevka za primer poškodbe pri delu

Za vsa izplačila od vključno 1.1.2022 dalje znaša prispevek za primer poškodbe pri delu 5,66 EUR (prej 5,46 EUR). Kdo mora biti obvezno zdravstveno zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni? Za primer poškodbe pri delu  in poklicne bolezni morajo biti zavarovane: osebe, ki opravljajo delo kot družinski…

Preberi več

Interni akti podjetja

Nekateri zakoni obvezujejo družbe in podjetnike, da sprejmejo lastna pravila, ki so torej interni akti podjetja. Katere akte oziroma pravilnike mora posamezno podjetje sprejeti, je odvisno od dejavnosti, s katero se ukvarja. Splošno določeni pa so interni akti podjetja, ki jih morajo imeti delodajalci. Obvezni interni akti podjetja: pogodba o…

Preberi več

Poročanje o štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov redno poročati o podeljenih štipendijah. V letu 2020 morajo štipenditorji za šolsko oziroma študijsko leto  oddati podatke najkasneje do 31. 12. 2020.   Kdo mora poročati? Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju,…

Preberi več

Darila ob novem letu

Obdavčitev daril fizičnim osebam po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) je odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila. Če fizična oseba prejme darilo od svojega delodajalca ali od osebe, ki je z delodajalcem povezana, ali ko je delodajalec oseba, ki je povezana s prejemnikom darila, se tako…

Preberi več