Novo javno povabilo Zaposli.me 2017–2019

Delodajalci pridobijo subvencijo od 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin programa, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. p Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45. p Predvidena je zaposlitev za skupaj 9.526 brezposelnih. Za subvencionirane zaposlitve je na voljo dobrih 50 milijonov EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega…

Usposabljanje na delovnem mestu za 4.000 brezposelnih

Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila je odprto novo usposabljanje na delovnem mestu. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018. Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 31. 3. 2019. h Na voljo je okvirno 7,37 milijonov EUR,  – 60 % namenjenih za udeležence s stalnim…

Javni razpis – spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Razpis je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanjem in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti. č Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti: Izvajanje usmerjenih usposabljanj in individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta, v skupnem trajanju največ…

SOBODAJALCI- novost pri poročanju o gostih in prenočitvah

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. š Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem…

Koda QR – uvedba novega plačilnega naloga

Banke in hranilnice, so 3. 4. 2017 uvedle nov plačilni nalog s kodo QR. Uvedba dvodimenzionalne črtne kode odpravlja tehnične pomanjkljivosti pri zapisovanju podatkov vrstice OCR, s katerimi se sedaj srečujejo izdajatelji in vplačilna mesta. o QR je namenjen predvsem slovenskim deležnikom, velikost QR je enaka obstoječemu UPN, koda QR je umeščena na sredino obrazca…

Zakon o vajeništvu

Zakon o vajeništvu, ki bo stopil v veljavo 3. junija 2017, ureja posebno obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju ter v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev in še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo ter gospodarstvom. Kot določa zakon, bo imel vajenec status…

Plačila nad 1.000 EUR odslej le preko zakonitega zastopnika

– PLAČILA IN  POLOGI GOTOVINE NA BANKAH IN POŠTI – za podjetja in podjetnike  – V skladu s spremenjeno zakonodajo plačila ali pologe gotovine nad 1.000 EUR na bankah ali pošti (plačilo z UPN, polog gotovine…) lahko uredi samo zakoniti zastopnik poslovnega subjekta.  – Zakoniti zastopnik lahko za plačila ali pologe gotovine poooblasti tudi druge…

DOPOLNINA DEJAVNOST – poročanje na UE

Obvestilo upravne enote:   Nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji obveščamo, da morajo skladno s šestim odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu  najkasneje do 30. junija 2017 upravni enoti sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena navedenega zakona. Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Nosilec dopolnilne dejavnosti…

Čezmejno opravljanje transportnih storitev v Avstriji

S 1. junijem 2017 je v Avstriji stopila v veljavo novela Zakona o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga, ki  pomembno poenostavlja čezmejnega opravljanje transportnih storitev v sosednji državi. o Na spletni platformi Die Entsendeplattform  je objavljena prenovljena podrobna Informacija o napotitvi delavcev v prevozni panogi iz EGP/Švice, ki je na razpolago tudi v slovenskem jeziku. l Transportna podjetja…