Poročanje DURS o potnih nalogih

Davčni upravi je odslej potrebno poročati o vsakem izplačilu potnih nalogov. O potnih stroških se poroča skupaj s plačo oziroma dohodkom iz delovnega razmerja (poslovodje) preko obrazca REK-1. Poroča se tudi o akontacijah povračil stroškov službene poti (poračun se lahko poroča v negativnem znesku). Po novem se poroča tudi o povračilih, ki so plačana neposredno…

Višji prispevki za popoldanski s.p.

V skladu z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) bodo od 1. februarja 2014 višji tudi prispevki za popoldanski s.p.   Po novem bo popoldanski s.p. namesto 36,72 EUR pavšalnih prispevkov plačal 64,53 EUR in sicer: –          mesečni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 32,17 EUR –…