Obdavčevanje oddaje počitniške kapacitete na Hrvaškem

Veliko slovenskih državljanov in podjetij ima na Hrvaškem nepremičnine oziroma počitniške kapacitete, ki jih oddajajo v najem. FURS v povezavi s tem najavlja poostren nadzor in zavezancem svetuje, na kaj morajo biti pozorni. l Če se najemodajalec (fizična oseba) šteje za rezidenta Republike Slovenije za davčne namene  in opravlja dejavnost oddajanja počitniških kapacitet na Hrvaškem,…

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. š Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov  ter izpolnjevati druge razpisne pogoje. Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR. Dostopnost vloge: vloga…

Napoteni delavci – spremembe v Avstriji

Na GZS sporočajo, da s  1.5.2017 v Avstriji začnejo veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke.   Pred napotitvijo zaposlenih v Avstrijo je zato potrebno preveriti, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb.   Morebitne omenjene spremembe veljajo tudi za izplačila plač zaposlenim, ki ste jih v…

Subvencija za zaposlovanje mladih

Zavod za zaposlovanje je objavil novo spodbudo za zaposlovanje mladih – Trajno zaposlovanje mladih.   Subvencija je namenjena zaposlitvi mladih do 30 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni kot brezposelne osebe. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas (40 ur na teden), pri čemer se delovno razmerje sklene za nedoločen čas.…

dopis FURS – stroški, ki se ne nanašajo na poslovanje

Finančna uprava Republike Slovenije acheterdufrance.com v postopkih davčnega nadzora ugotavlja, da davčni zavezanci v davčne obračune in davčne napovedi vključujejo tudi nakupe blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti ter jih neustrezno davčno obravnavajo. Z namenom preventivnega delovanja in spodbujanja k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti FURS zato poziva, da morebitne nakupe za neposlovno…

Očetom dodatnih 5 dni plačanega dopusta

– Z letom 2017 so očetje pridobili dodanih 5 dni plačanega dopusta, poleg dodatno priznanih 5 dni iz leta 2106. – V preteklosti je veljalo, da je bilo plačanih le 15 dni dopusta, v letu 2016 pa so očetje prvič pridobili dodatnih 5 dni plačanega dopusta. – V skupnem očetje lahko v letu 2017 koristijo…

Sprememba pri odmeri davka na nepremičnine

Skladno z odločitvijo ustavnega sodišča RS se spreminja osnova za odmero davka pri prometu z nepremičninami (prodaja, zamenjava ipd) ter pri darilih in dedovanju  z nepremičninami. Č Po prejšnji zakonodaji je veljalo, da je osnova za odmero davka pogodbena vrednost oz vrednost najmanj v višini 80% posplošene tržne vrednosti te nepremičnine (vrednosti, ki je razvidna…

Zaposli.me 2016/2017

Zavod RS za zaposlovanje je 27.5.2016 na spletni strani objavil nov razpis za zaposlovanje –  Zaposli.me 2016/2017. o Na voljo bodo sredstva v višini od 5.000 do 7.000 EUR za posamezno zaposlitev. Subvencije so namenjene za zaposlovanje oseb, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: – so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, –…

KMETJE – podaljšan rok za priglasitev načina obdavčitve

Rok priglasitve ugotavljanja viagra envio 24 horas davčne osnove od OKGD, ki se obdavči kot dohodek https://www.acheterviagrafr24.com/ iz dejavnosti za leto 2017 se izjemoma podaljšuje do 15. januarja 2017. h Namesto do 31. 10. 2016, bodo kmečka gospodinjstva svojo odločitev glede nosilca in načina ugotavljanja davčne https://www.viagrasansordonnancefr.com/ osnove  (vodenje knjig ali normiranstvo), davčnemu organu lahko…