Poslovanje z gotovino

Poslovanje med poslovnimi subjekti z gotovino je po novi zakonodaji omejeno na 420 EUR. V kolikor je znesek večji je potrebno plačilo izvesti preko bančne transakcije ali za en nakup pripraviti dva ali več računov.