Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi letošnji razpis, s katerim želi mikro in malim podjetjem omogočiti pridobitev ugodnih likvidnih sredstev za tekoče poslovanje. Razpis omogoča enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita.   Razpoložljiva  sredstva: 5 mio EUR Trajanje razpisa: do…

Nedostopnost vezanih knjig računov

Od 31.1.2015 dalje je pri gotovinskem poslovanju obvezna uporaba vezanih knjig računov. Ker je izdaja le-teh prepuščena prostemu trgu, se je zgodilo, da v prodaji ni zagotovljenega zadostnega števila vezanih knjig računov. Finančna uprava RS zato obvešča vse, ki so zavezani k http://www.cialisgeneriquefr24.com/medicament-cialis-20mg/ njihovi uporabi, da bodo v morebitnih postopkih nadzora ZAČASNO upoštevali dejstvo, da…

Razpis »Iz faksa takoj praksa«

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«. Namen tega projekta je spodbujanje zaposlovanja in s tem pridobivanja prvih delovnih izkušenj mladih brezposelnih oseb, ki bodo s sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem…

Elektronska obvestila o davčnem dolgu in pobotih

Finančna uprava Republike Slovenije bo odslej vse davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost (d.o.o., s.p., društva …), o neplačanih davčnih obveznostih opominjala le še po elektronski poti preko portala eDavki. To pomeni, da obvestil (opominov) o dolgu po klasični poti (v fizični obliki po pošti) ne bodo več pošiljali. Dostop do elektronskih obvestil je urejen na…

VREDNOTNICE – osebno dopolnilno delo

Z novim letom stopi v veljavo novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki za opravljanje osebnega dopolnilnega dela uvaja sistem vrednotnic. Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela kot so npr. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanj, občasna pomoč pri kmetijskih delih, varstvo otrok in pomoč…

1.1.2015 obvezna izdaja e-računov proračun. uporabnikom

Od 1. 1. 2015 dalje morajo vsi proračunski uporabniki obvezno prejemati račune v elektronski obliki. Navedeno pomeni, da morajo vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki za opravljene storitve in dobavljeno blago pošiljati eRačune. Za vse ostale kupce (ki niso proračunski uporabniki) lahko uporabite klasične papirnate izdane račune tudi v bodoče.  . Ali ste tudi vi…

Poročanje o najemnini

Ste že poročali o najemnih poslih? V skladu z novo zakonodajo so vsi, ki so v preteklem letu svoje nepremičnine oddajali v najem, Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS) dolžni poročati o najemnih poslih v letu 2013. Rok za oddajo papirnih vlog se je iztekel 15. januarja, do 1. marca 2014 pa je o najemninah možno…

Program MENTORSTVO ZA MLADE

Na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavljen razpis za sofinanciranje zaposlovanja mladih brezposelnih.   Višina denarne spodbude   do 6.300 EUR na novozaposleno osebo   Komu je razpis namenjen   Delodajalcem, ki bodo zaposlili osebo staro do 30 let, ki še ni imela sklenjenega delovnega razmerja in za…

Študentsko delo – novosti

Študentsko delo bo po novem urejeno po načelu “vsako delo šteje” To pomeni, da se bo upoštevalo pri študentovi/dijakovi pokojninski dobi, v zameno pa bodo morali v pokojninsko blagajno nameniti 15,5% svojega prejemka. Delovna oz. pokojninska doba se bo upoštevala glede na minimalno plačo, kar pomeni, da bo študent/dijak po vplačilu 190 EUR prispevkov (toliko…

Obdavčitev avtorskega in pogodbenega dela po novem

Z januarjem 2014 so pričeli veljati novi predpisi v zvezi z obdavčitvijo dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja(avtorsko delo, podjemna pogodba, osebno dopolnilno delo…). Pri tem je potrebno upoštevati, ali je oseba, ki prejme take dohodke zavarovana po 18. členu ZPIZ-2 ali ne.   Osebe, ki niso zavarovane po 18. členu ZPIZ-2 (torej so zavarovane po…