STROŽJI POGOJI ZA POSLOVANJE V AVSTRIJI

Avstrija z novim letom uvaja nekaj sprememb za tuja podjetja in delavce, ki opravljajo storitve na avstrijskem trgu. A Med glavnimi novostmi so višje in predvsem strožje kazni, ter sprememba roka za prijavo delavca v tujini, ki je sedaj najkasneje na dan pričetka dela (prej je veljalo najmanj 8 dni pred pričetkom dela) A Na…

5-dnevni zamik pri plačilu prispevkov

Z novelo Zakona o davčnem postopku se s 1.1.2017 uvaja 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja (npr. prispevki od plač) in prispevkov za socialno varnost samostojnih podjetnikov. a OBRAČUN PLAČ Do sedaj je veljalo, da je prispevke iz naslova plač potrebno plačati najkasneje ob izplačilu plač. Po 1.1.2017 bo veljalo, da je rok za plačilo…

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi letošnji razpis, s katerim želi mikro in malim podjetjem omogočiti pridobitev ugodnih likvidnih sredstev za tekoče poslovanje. Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. j Na razpis se lahko prijavijo mikro in malapodjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo: -vsaj…

Samostojni podjetniki in TRR

Samostojnim podjetnikom od 1.1.2016 dalje ni več potrebno imeti ločenega bančnega računa za transakcije vezane na opravljanje dejavnosti. Do sedaj je veljalo, da mora podjetnik za dejavnost imeti ločen bančni račun (lahko osebni ali poslovni) od privatnega. Nova zakonodaja sedaj omogoča, da zadostuje že en sam račun. Kakšna je razlika med poslovnim in osebnim računom…

Novi zneski prispevkov za popoldanski s.p. (2016)

Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov. za prvi del leta 2016. Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele: L Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2016 – prvo trimesečje Naziv prispevka januar februar marec     april        – december     …

V letu 2016 dodatnih 5 dni očetovskega dopusta

Z letom 2016 bodo očetje pridobili dodanih 5 dni plačanega dopusta.   V skupnem očetje lahko od leta 2016 dalje koristijo 70 dni dopusta: – 15+5 dni plačanega dopusta (prej samo 15 dni) – država očetu zagotavlja nadomestilo – 50 dni neplačanega dopusta – država očetu zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače  …

KOLEKTIVNI DOPUST – četrtek 5.5.2016

Ceneje stranke obveščamo, da bo pisarna v medicament cialis 20mg četrtek, 5.5.2016, zaradi kolektivnega dopusta, zaprta. Za vse neodložljive obveznosti bomo strankam na razpolago na telefonu 031 681 011 in 031 761 199. Zahvalujejo se za razumevanje.     kolektiv JECOM

Vezana knjiga – kje kupiti in kako jo uporabljati

Spremembe Zakona o davčnem postopku z 31.1.2015 uvajajo obvezno uporabo vezane knjige za račune plačane z gotovino. Kdo in v katerih primerih jo mora uporabiti lahko preberete tukaj.   Vezane knjige računov so v prosti prodaji na voljo od 26.1.2015. Dobite jih predvsem v papirnicah, knjigarnah ipd. Pri nakupu bodite pozorni, da je izdajatelj vezane knjige…