Elektronska obvestila o davčnem dolgu in pobotih

Finančna uprava Republike Slovenije bo odslej vse davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost (d.o.o., s.p., društva …), o neplačanih davčnih obveznostih opominjala le še po elektronski poti preko portala eDavki. To pomeni, da obvestil (opominov) o dolgu po klasični poti (v fizični obliki po pošti) ne bodo več pošiljali. Dostop do elektronskih obvestil je urejen na…