1.1.2015 obvezna izdaja e-računov proračun. uporabnikom

Od 1. 1. 2015 dalje morajo vsi proračunski uporabniki obvezno prejemati račune v elektronski obliki. Navedeno pomeni, da morajo vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki za opravljene storitve in dobavljeno blago pošiljati eRačune. Za vse ostale kupce (ki niso proračunski uporabniki) lahko uporabite klasične papirnate izdane račune tudi v bodoče.  . Ali ste tudi vi…