VREDNOTNICE – osebno dopolnilno delo

Z novim letom stopi v veljavo novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki za opravljanje osebnega dopolnilnega dela uvaja sistem vrednotnic. Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela kot so npr. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanj, občasna pomoč pri kmetijskih delih, varstvo otrok in pomoč…