DOPOLNINA DEJAVNOST – poročanje na UE

Obvestilo upravne enote:   Nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji obveščamo, da morajo skladno s šestim odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu  najkasneje do 30. junija 2017 upravni enoti sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena navedenega zakona. Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Nosilec dopolnilne dejavnosti…

Čezmejno opravljanje transportnih storitev v Avstriji

S 1. junijem 2017 je v Avstriji stopila v veljavo novela Zakona o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga, ki  pomembno poenostavlja čezmejnega opravljanje transportnih storitev v sosednji državi. o Na spletni platformi Die Entsendeplattform  je objavljena prenovljena podrobna Informacija o napotitvi delavcev v prevozni panogi iz EGP/Švice, ki je na razpolago tudi v slovenskem jeziku. l Transportna podjetja…

Obdavčevanje oddaje počitniške kapacitete na Hrvaškem

Veliko slovenskih državljanov in podjetij ima na Hrvaškem nepremičnine oziroma počitniške kapacitete, ki jih oddajajo v najem. FURS v povezavi s tem najavlja poostren nadzor in zavezancem svetuje, na kaj morajo biti pozorni. l Če se najemodajalec (fizična oseba) šteje za rezidenta Republike Slovenije za davčne namene  in opravlja dejavnost oddajanja počitniških kapacitet na Hrvaškem,…

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. š Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov  ter izpolnjevati druge razpisne pogoje. Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR. Dostopnost vloge: vloga…