KMETJE – podaljšan rok za priglasitev načina obdavčitve

Rok priglasitve ugotavljanja davčne osnove od OKGD, ki se obdavči kot dohodek iz dejavnosti za leto 2017 se izjemoma podaljšuje do 15. januarja 2017. h Namesto do 31. 10. 2016, bodo kmečka gospodinjstva svojo odločitev glede nosilca in načina ugotavljanja davčne osnove  (vodenje knjig ali normiranstvo), davčnemu organu lahko sporočila do 15. januarja 2017, torej…

STROŽJI POGOJI ZA POSLOVANJE V AVSTRIJI

Avstrija z novim letom uvaja nekaj sprememb za tuja podjetja in delavce, ki opravljajo storitve na avstrijskem trgu. A Med glavnimi novostmi so višje in predvsem strožje kazni, ter sprememba roka za prijavo delavca v tujini, ki je sedaj najkasneje na dan pričetka dela (prej je veljalo najmanj 8 dni pred pričetkom dela) A Na…

2017 – sprememba dohodninske lestvice in olajšav

S 1.1.2017 se spreminja prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave. Le-ta se povečuje za 300 EUR, tako, da bo nova višina znašala 11.166,37 EUR. Zneski splošne olajšave za leto 2017:  a Prav tako se spreminja lestvica za odmero dohodnine tako, da se uvaja nov davčni razred s stopnjo 34%, hkrati pa se stopnja…

5-dnevni zamik pri plačilu prispevkov

Z novelo Zakona o davčnem postopku se s 1.1.2017 uvaja 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja (npr. prispevki od plač) in prispevkov za socialno varnost samostojnih podjetnikov. a OBRAČUN PLAČ Do sedaj je veljalo, da je prispevke iz naslova plač potrebno plačati najkasneje ob izplačilu plač. Po 1.1.2017 bo veljalo, da je rok za plačilo…