dopis FURS – stroški, ki se ne nanašajo na poslovanje

Finančna uprava Republike Slovenije acheterdufrance.com v postopkih davčnega nadzora ugotavlja, da davčni zavezanci v davčne obračune in davčne napovedi vključujejo tudi nakupe blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti ter jih neustrezno davčno obravnavajo. Z namenom preventivnega delovanja in spodbujanja k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti FURS zato poziva, da morebitne nakupe za neposlovno…