Sprememba pri odmeri davka na nepremičnine

Skladno z odločitvijo ustavnega sodišča RS se spreminja osnova za odmero davka pri prometu z nepremičninami (prodaja, zamenjava ipd) ter pri darilih in dedovanju  z nepremičninami. Č Po prejšnji zakonodaji je veljalo, da je osnova za odmero davka pogodbena vrednost oz vrednost najmanj v višini 80% posplošene tržne vrednosti te nepremičnine (vrednosti, ki je razvidna…

Zaposli.me 2016/2017

Zavod RS za zaposlovanje je 27.5.2016 na spletni strani objavil nov razpis za zaposlovanje –  Zaposli.me 2016/2017. o Na voljo bodo sredstva v višini od 5.000 do 7.000 EUR za posamezno zaposlitev. Subvencije so namenjene za zaposlovanje oseb, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: – so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, –…