Članstvo v OZS prostovoljno!

V skladu z uveljavitvijo Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 30/2013), bo članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od meseca novembra 2013 dalje prostovoljno. Izstop iz do tedaj obveznega članstva zbornice bo mogoč od 27.10.2013 dalje na podlagi uradne izjave samostojnega podjetnika. V kolikor ste se odločili, da tudi vi prekinete članstvo, vam lahko pripravimo dopis oz.…

Blagajniško poslovanje

S 1.1.2013 je pričela veljati strožja zakonodaja glede blagajniškega poslovanja. Vsi poslovni subjekti, ki za izdajanje računov (paragonov) pri poslovanju z gotovino uporabljate programsko opremo bodite pozorni na to, da je izbrani program skladen z zahtevami zaknodaje. Tovrstni programi ne smejo dopuščati brisanja že izstavljenih računov, razen če je v ozadju vidna sled brisanja. Zakono o spremembah in…

Upoštevanje preteklih davčnih izgub

S 1.1.2013 ne bo več možno upoštevati celotnih preteklih davčnih izgub za zmanjševanje tekočih obveznosti za plačilo davka iz dobička. Davčna izguba se bo za zmanjšanje tekočih obveznosti lahko upoštevala le še v višini 50% prenesene izgube. Za poslovno leto 2012 izjemoma velja še stara zakonodaja, ki omogoča, da obveznost plačila dobička za leto 2012 pokrivate v višini 100%…

Obračun po NORMIRANIH STROŠKIH

Z januarjem 2013 je v veljavi  možnost vodenja poslovnih knjig po sistemu normiranih stroškov. V sistem lahko vstopijo vsi samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki v preteklem poslovnem letu ne presegajo prihodkov v višini 50.000 EUR. V primeru vodenja poslovnih knjig po tem sistemu podjetniku ni potrebno beležiti prejtih listin, vseeno pa mora obračunavati prispevke…

Pavšalni prispevki za popoldansko dejavnost v letu 2013

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic se plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter za zdravstveno zavarovanje (ZZZS): Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Mesečni znesek pavšalnega prispevka -> do 31.3.2013 znaša 32,14 EUR -> za obdobje po 1.4.2013 bo znesek znan naknadno Zavezanci za dopolnilno dejavnost so zavezani k plačilu navedenega…

Delovna reforma v veljavi od 12. 4. 2013

Nova delovna zakonodaja naj bi povečala prožnost trga dela, znižala stroške delodajalcev in spodbudila zaposlovanje za nedoločen čas. Glavne novosti nove reforme trga dela so:   Poenostavitev postopkov zaposlovanja in odpuščanja Odpoved pogodbe o zaposlitvi bo po novem možna že v času poskusnega dela. V primeru odpuščanja zaradi ukinitve delovnega mesta delodajalec zaposlenemu ni več…

Poslovanje z gotovino

Poslovanje med poslovnimi subjekti z gotovino je po novi zakonodaji omejeno na 420 EUR. V kolikor je znesek večji je potrebno plačilo izvesti preko bančne transakcije ali za en nakup pripraviti dva ali več računov.

S 1. 7. 2013 višji DDV!

V Uradnem listu 46/2013 z dne 29. 5. 2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ki se na naša na vrsto ukrepov, med drugim spreminja tudi stopnje DDV. DDV se od 1. 7. 2013 obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 %,…

S 1. 7. 2013 pazljivo z blagajnami in izdanimi računi!

Sprejeti Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu vsebuje navodila, s katerimi se podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2): Odgovornost zavezanca za davek (uporabnika računalniškega programa) Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),…

Prag za DDV po novem 50.000 EUR

Državni zbor RS je februarja sprejel sklep o dvigu praga za vstop v sistem DDV. Nov prag znaša 50.000 EUR prihodkov v zadnjih 12 mesecih in bo v veljavi od 1.4.2013 dalje. Za vse zavezance, ki so po prejšnji zakonodaji (25.000 EUR prihodkov) bili dolžni vstopa v sistem DDV in po novi zakonodaji novega praga ne…