S 1. 7. 2013 višji DDV!

V Uradnem listu 46/2013 z dne 29. 5. 2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ki se na naša na vrsto ukrepov, med drugim spreminja tudi stopnje DDV. DDV se od 1. 7. 2013 obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 %,…