Članarina v OZS prostovoljna!

Že aprila 2012 je na referendumu potekalo odločanje o usodi obveznega plačevanja članstva v OZS. Takrat  so rezultati pokazali, da se z obveznim  članstvom ne  strinja niti tretjina članov, zato je Vlada oktobra 2012 potrdila  spremembo Obrtnega zakona RS, s  katerim naj bi ukinili obvezno članstvo v  Obrtno-podjetniški zbornici  Slovenije in uvedli prostovoljno članstvo,  5.…

Aktualne spodbude za zaposlovanje

ZAPOSLI.ME (velja do 30.10.2013) Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj eno leto neprekinjeno. Subvencijo v višini 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) bodo prejeli delodajalci, ki za najmanj eno leto neprekinjeno sklenejo pogodbo o zaposlitvi z osebo iz ene od naslednjih skupin: – osebe s statusom invalida oziroma…