S 1. 7. 2013 pazljivo z blagajnami in izdanimi računi!

Sprejeti Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu vsebuje navodila, s katerimi se podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2): Odgovornost zavezanca za davek (uporabnika računalniškega programa) Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),…

Prag za DDV po novem 50.000 EUR

Državni zbor RS je februarja sprejel sklep o dvigu praga za vstop v sistem DDV. Nov prag znaša 50.000 EUR prihodkov v zadnjih 12 mesecih in bo v veljavi od 1.4.2013 dalje. Za vse zavezance, ki so po prejšnji zakonodaji (25.000 EUR prihodkov) bili dolžni vstopa v sistem DDV in po novi zakonodaji novega praga ne…