SOBODAJALCI- novost pri poročanju o gostih in prenočitvah

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. š Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem…

Koda QR – uvedba novega plačilnega naloga

Banke in hranilnice, so 3. 4. 2017 uvedle nov plačilni nalog s kodo QR. Uvedba dvodimenzionalne črtne kode odpravlja tehnične pomanjkljivosti pri zapisovanju podatkov vrstice OCR, s katerimi se sedaj srečujejo izdajatelji in vplačilna mesta. o QR je namenjen predvsem slovenskim deležnikom, velikost QR je enaka obstoječemu UPN, koda QR je umeščena na sredino obrazca…

Zakon o vajeništvu

Zakon o vajeništvu, ki bo stopil v veljavo 3. junija 2017, ureja posebno obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju ter v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev in še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo ter gospodarstvom. Kot določa zakon, bo imel vajenec status…