Novi zneski prispevkov za popoldanski s.p. (2016)

Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov. za prvi del leta 2016. Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele: L Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2016 – prvo trimesečje Naziv prispevka januar februar marec     april        – december     …