Sprememba pri odmeri davka na nepremičnine

Skladno z odločitvijo ustavnega sodišča RS se spreminja osnova za odmero davka pri prometu z nepremičninami (prodaja, zamenjava ipd) ter pri darilih in dedovanju  z nepremičninami. Č Po prejšnji zakonodaji je veljalo, da je osnova za odmero davka pogodbena vrednost oz vrednost najmanj v višini 80% posplošene tržne vrednosti te nepremičnine (vrednosti, ki je razvidna…

Zaposli.me 2016/2017

Zavod RS za zaposlovanje je 27.5.2016 na spletni strani objavil nov razpis za zaposlovanje –  Zaposli.me 2016/2017. o Na voljo bodo sredstva v višini od 5.000 do 7.000 EUR za posamezno zaposlitev. Subvencije so namenjene za zaposlovanje oseb, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: – so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, –…

KMETJE – podaljšan rok za priglasitev načina obdavčitve

Rok priglasitve ugotavljanja viagra envio 24 horas davčne osnove od OKGD, ki se obdavči kot dohodek https://www.acheterviagrafr24.com/ iz dejavnosti za leto 2017 se izjemoma podaljšuje do 15. januarja 2017. h Namesto do 31. 10. 2016, bodo kmečka gospodinjstva svojo odločitev glede nosilca in načina ugotavljanja davčne https://www.viagrasansordonnancefr.com/ osnove  (vodenje knjig ali normiranstvo), davčnemu organu lahko…

STROŽJI POGOJI ZA POSLOVANJE V AVSTRIJI

Avstrija z novim letom uvaja nekaj sprememb za tuja podjetja in delavce, ki opravljajo storitve na avstrijskem trgu. A Med glavnimi novostmi so višje in predvsem strožje kazni, ter sprememba roka za prijavo delavca v tujini, ki je sedaj najkasneje na dan pričetka dela (prej je veljalo najmanj 8 dni pred pričetkom dela) A Na…

5-dnevni zamik pri plačilu prispevkov

Z novelo Zakona o davčnem postopku se s 1.1.2017 uvaja 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja (npr. prispevki od plač) in prispevkov za socialno varnost samostojnih podjetnikov. a OBRAČUN PLAČ Do sedaj je veljalo, da je prispevke iz naslova plač potrebno plačati najkasneje ob izplačilu plač. Po 1.1.2017 bo veljalo, da je rok za plačilo…

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi letošnji razpis, s katerim želi mikro in malim podjetjem omogočiti pridobitev ugodnih likvidnih sredstev za tekoče poslovanje. Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. j Na razpis se lahko prijavijo mikro in malapodjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo: -vsaj…

Samostojni podjetniki in TRR

Samostojnim podjetnikom od 1.1.2016 dalje ni več potrebno imeti ločenega bančnega računa za transakcije vezane na opravljanje dejavnosti. Do sedaj je veljalo, da mora podjetnik za dejavnost imeti ločen bančni račun (lahko osebni ali poslovni) od privatnega. Nova zakonodaja sedaj omogoča, da zadostuje že en sam račun. Kakšna je razlika med poslovnim in osebnim računom…

Novi zneski prispevkov za popoldanski s.p. (2016)

Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov. za prvi del leta 2016. Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele: L Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2016 – prvo trimesečje Naziv prispevka januar februar marec     april        – december     …