Aktualne spodbude za zaposlovanje

ZAPOSLI.ME (velja do 30.10.2013) Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj eno leto neprekinjeno. Subvencijo v višini 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) bodo prejeli delodajalci, ki za najmanj eno leto neprekinjeno sklenejo pogodbo o zaposlitvi z osebo iz ene od naslednjih skupin: – osebe s statusom invalida oziroma…