Usposabljanje na delovnem mestu za 4.000 brezposelnih

Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila je odprto novo usposabljanje na delovnem mestu. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018. Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 31. 3. 2019. h Na voljo je okvirno 7,37 milijonov EUR,  – 60 % namenjenih za udeležence s stalnim…

Javni razpis – spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Razpis je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanjem in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti. č Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti: Izvajanje usmerjenih usposabljanj in individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta, v skupnem trajanju največ…

SOBODAJALCI- novost pri poročanju o gostih in prenočitvah

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. š Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem…

Koda QR – uvedba novega plačilnega naloga

Banke in hranilnice, so 3. 4. 2017 uvedle nov plačilni nalog s kodo QR. Uvedba dvodimenzionalne črtne kode odpravlja tehnične pomanjkljivosti pri zapisovanju podatkov vrstice OCR, s katerimi se sedaj srečujejo izdajatelji in vplačilna mesta. o QR je namenjen predvsem slovenskim deležnikom, velikost QR je enaka obstoječemu UPN, koda QR je umeščena na sredino obrazca…

Zakon o vajeništvu

Zakon o vajeništvu, ki bo stopil v veljavo 3. junija 2017, ureja posebno obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju ter v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev in še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo ter gospodarstvom. Kot določa zakon, bo imel vajenec status…

Plačila nad 1.000 EUR odslej le preko zakonitega zastopnika

– PLAČILA IN  POLOGI GOTOVINE NA BANKAH IN POŠTI – za podjetja in podjetnike  – V skladu s spremenjeno zakonodajo plačila ali pologe gotovine nad 1.000 EUR na bankah ali pošti (plačilo z UPN, polog gotovine…) lahko uredi samo zakoniti zastopnik poslovnega subjekta.  – Zakoniti zastopnik lahko za plačila ali pologe gotovine poooblasti tudi druge…