Državni zbor potrdil paket davčnih sprememb

Vlada RS je na svoji 150. redni seji sprejela paket sprememb na davčnem področju. Za posameznike z najnižjimi dohodki se odpravlja stopničavost dodatne splošne olajšave, uvajajo se spremembe pri določenih napotitvah na delo v in iz Slovenije, uvaja se trajna možnost proste izbire glede uporabe vezane knjige računov, na  sistemu normiranih odhodkov pa se vzpostavljajo…

Poročanje o štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije  poročati o podeljenih štipendijah študijskem  letu 2017/2018. V letu 2017 bodo štipenditorji na Sklad poročali za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 najkasneje do 31. 12. 2017.   Kdo mora poročati? Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju,…

KMETJE in POPOLDANSKI S.P. – obračun prispevkov

Po 1.1. 2018 se spremembe uvajajo tudi na področju obračuna prispevkov za socialno varnost za kmete in popoldanske s.p. j Spremembe uvaja Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018. Poleg zavarovancev, ki že oddajajo obračune prispevkov (“redni” s.p.-ji, verski uslužbenci, družbeniki in delničarji, ki niso zavarovani…

Bančni račun v tujini

– Države vse pogosteje izmenjavajo podatke o odprtih bančnih računih tujih državljanov z njihovo matično državo. Tudi za slovenske državljanje bo država na tak način pridobila podatke o odprtih bančnih računih v tujini. Zato vse lastnike bančnih računov v tujini opozarjamo, da so po slovenski zakonodaji  take bančne račune dolžni na FURS priglasiti v roku 8…

Priložnost zame v NVO – subvencija za zaposlitev

V programu Priložnost zame v NVO lahko nevladne organizacije pridobite subvencijo 7.250 EUR ali 9.250 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine. š Višina subvencije Znesek subvencije znaša v višini: 7.250 EUR, če je oseba brezposelna od 6 do 12 mesecev, 9.250 EUR, če je oseba brezposelna več kot 12 mesecev. f Delovno razmerje mora trajati najmanj 15 mesecev, skupaj…

Aktivni do upokojitve – subvencija za zaposlovanje

Razpis Aktivni do upokojitve namenja 13.000 EUR za zaposlitev starejših brezposelnih iz ciljne skupine za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Povabilo je odprto do 13.10.2017 oz. do porabe sredstev. o Izplačilo subvencije Subvencija se izplača v dveh delih: – 10.000 EUR takoj po zaposlitvi osebe, ob pogoju, da njeno zaposlitev ohranite…

Novosti za kmete pri plačilu socialnih prispevkov

  Finančna Uprava RS od 1. januarja 2018 tudi kmetom ne bo več pošiljala izpolnjenih plačilnih nalogov oziroma položnic. Po novem bo Finančna uprava RS predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost vročala elektronsko prek portala e-Davki. fgjh Predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost (POPSV) bo vročala elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v mesecu…

Novo javno povabilo Zaposli.me 2017–2019

Delodajalci pridobijo subvencijo od 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin programa, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. p Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45. p Predvidena je zaposlitev za skupaj 9.526 brezposelnih. Za subvencionirane zaposlitve je na voljo dobrih 50 milijonov EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega…

Usposabljanje na delovnem mestu za 4.000 brezposelnih

Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila je odprto novo usposabljanje na delovnem mestu. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018. Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 31. 3. 2019. h Na voljo je okvirno 7,37 milijonov EUR,  – 60 % namenjenih za udeležence s stalnim…

Javni razpis – spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Razpis je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanjem in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti. č Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti: Izvajanje usmerjenih usposabljanj in individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta, v skupnem trajanju največ…