Poročanje o štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije  poročati o podeljenih štipendijah študijskem  letu 2017/2018. V letu 2017 bodo štipenditorji na Sklad poročali za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 najkasneje do 31. 12. 2017.   Kdo mora poročati? Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju,…

KMETJE in POPOLDANSKI S.P. – obračun prispevkov

Po 1.1. 2018 se spremembe uvajajo tudi na področju obračuna prispevkov za socialno varnost za kmete in popoldanske s.p. j Spremembe uvaja Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018. Poleg zavarovancev, ki že oddajajo obračune prispevkov (“redni” s.p.-ji, verski uslužbenci, družbeniki in delničarji, ki niso zavarovani…