Delovna reforma v veljavi od 12. 4. 2013

Nova delovna zakonodaja naj bi povečala prožnost trga dela, znižala stroške delodajalcev in spodbudila zaposlovanje za nedoločen čas. Glavne novosti nove reforme trga dela so:   Poenostavitev postopkov zaposlovanja in odpuščanja Odpoved pogodbe o zaposlitvi bo po novem možna že v času poskusnega dela. V primeru odpuščanja zaradi ukinitve delovnega mesta delodajalec zaposlenemu ni več…

Poslovanje z gotovino

Poslovanje med poslovnimi subjekti z gotovino je po novi zakonodaji omejeno na 420 EUR. V kolikor je znesek večji je potrebno plačilo izvesti preko bančne transakcije ali za en nakup pripraviti dva ali več računov.

S 1. 7. 2013 višji DDV!

V Uradnem listu 46/2013 z dne 29. 5. 2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ki se na naša na vrsto ukrepov, med drugim spreminja tudi stopnje DDV. DDV se od 1. 7. 2013 obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 %,…

S 1. 7. 2013 pazljivo z blagajnami in izdanimi računi!

Sprejeti Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu vsebuje navodila, s katerimi se podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2): Odgovornost zavezanca za davek (uporabnika računalniškega programa) Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),…

Prag za DDV po novem 50.000 EUR

Državni zbor RS je februarja sprejel sklep o dvigu praga za vstop v sistem DDV. Nov prag znaša 50.000 EUR prihodkov v zadnjih 12 mesecih in bo v veljavi od 1.4.2013 dalje. Za vse zavezance, ki so po prejšnji zakonodaji (25.000 EUR prihodkov) bili dolžni vstopa v sistem DDV in po novi zakonodaji novega praga ne…

Članarina v OZS prostovoljna!

Že aprila 2012 je na referendumu potekalo odločanje o usodi obveznega plačevanja članstva v OZS. Takrat  so rezultati pokazali, da se z obveznim  članstvom ne  strinja niti tretjina članov, zato je Vlada oktobra 2012 potrdila  spremembo Obrtnega zakona RS, s  katerim naj bi ukinili obvezno članstvo v  Obrtno-podjetniški zbornici  Slovenije in uvedli prostovoljno članstvo,  5.…

Aktualne spodbude za zaposlovanje

ZAPOSLI.ME (velja do 30.10.2013) Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj eno leto neprekinjeno. Subvencijo v višini 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) bodo prejeli delodajalci, ki za najmanj eno leto neprekinjeno sklenejo pogodbo o zaposlitvi z osebo iz ene od naslednjih skupin: – osebe s statusom invalida oziroma…