Poročanje o najemninah

f Zavezanci (fizične osebe), ki so v letu 2023 drugim fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2024. g Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir…

Olajšava za vzdrževane družinske člane

1 Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za družinske člane za leto 2023 se izteče 5. februarja 2024. Če ta rok zamudite ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2023 ne bo upoštevana. V takem primeru boste morali počakati na informativni izračun dohodnine, ki ga FURS pošilja v dveh svežnjih (za vse, ki…

Pavšalno dovoljenje

Davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2023 pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, morajo najkasneje do 31. januarja 2024 sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga davčnemu organu predložiti, v elektronski obliki preko sistema eDavki. – Obračune pavšalnega nadomestila za leto 2023 so dolžni predložiti vsi davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2023 pravico do…

Znani so novi prispevki za popoldanski s.p. za leto 2024

1 Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov.  Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele: 1 Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2024: 2 1 Prispevki se nakazujejo najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. 20. aprila za prispevke za mesec marec)…

Nov znesek prispevka za primer poškodbe pri delu

Za vsa izplačila od vključno 1.1.2024 dalje znaša prispevek za primer poškodbe pri delu 6,63 EUR (prej 6,07 EUR). k Kdo mora biti obvezno zdravstveno zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni? k Za primer poškodbe pri delu  in poklicne bolezni morajo biti zavarovane: osebe, ki opravljajo delo kot družinski člani (kratkotrajno delo) učenci…