Znani so novi prispevki za popoldanski s.p. za leto 2022

1 Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov.  Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele: 1 Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2022 2 1 Prispevki se nakazujejo najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. 20. aprila za prispevke za mesec marec)…