Interni akti podjetja

Nekateri zakoni obvezujejo družbe in podjetnike, da sprejmejo lastna pravila, ki so torej interni akti podjetja. Katere akte oziroma pravilnike mora posamezno podjetje sprejeti, je odvisno od dejavnosti, s katero se ukvarja. Splošno določeni pa so interni akti podjetja, ki jih morajo imeti delodajalci. Obvezni interni akti podjetja: pogodba o zaposlitvi za vsakega zaposlenega, odločba…

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Subvencija znaša: – 4.000 EUR za najmanj 6 mesečno zaposlitev (40 ur teden) Sorazmerno manj: – s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden – krajšim tedenskim delovnim…