Uredba o ravnanju z embalažo

Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo po novem določa obveznosti za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg. Oproščena so le tista podjetja, ki plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Obstoječa podjetja so se morala vpisati  v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje…