Omejitve pri gotovinskem poslovanju

V zadnjem obdobju so davčni inšpektorji povečali obseg nadzora nad gotovinskim poslovanjem poslovnih subjektov. Ugotavljajo se predvsem kršitve glede nepravilnega izdajanja računov ter sprejemanja gotovine oz. pri gotovinskem plačevanju računov. č V nadaljevanju vas zato seznanjamo z najpogostejšimi kršitvami in navodili za pravilno ravnanje.  ć i  k IZSTAVLJANJE RAČUNOV, KI VAM JIH KUPCI PLAČAJO Z…

Poostren nadzor nad t.i. “odvisnim delom”

Konec marca je FURS objavil pojasnilo in navodila za ravnanje v povezavi s t.i. odvisnim delom. Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost (s.p.), delo pa opravljajo v odvisnem razmerju (delajo le za enega “delodajalca”) so lahko v prekršku. k V praksi so vedno bolj pogosti primeru, ko fizične osebe registrirajo status s.p., čeprav nato redno…

Znani so novi prispevki za popoldanski s.p. za leto 2015

Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov. Od vključno aprila 2015 dalje se spremeni višina prispevkov za PIZ, ki bodo po novem znašali 32,20 EUR. Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele: i o Prispevki se nakazujejo najkasneje do 15. v mesecu za…