S.P. in uporaba osebnega bančnega računa

Od leta 2016 dalje imajo samostojni podjetniki možnost izbire kakšen bančni račun bodo uporabljali pri opravljanju dejavnosti (bodisi osebni bodisi poslovni račun). Več o tem si lahko preberete tukaj  V povezavi s tem vas obveščamo, da se je z dnem 1. 7. 2018 pričelo uporabljati 11. poglavje Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja…

Poročanje o najemninah na GURS

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/17) je bilo uvedenih nekaj sprememb glede poročanja o najemnih poslih v evidenco GURS.    V skladu s prejšnjo zakonodajo so se morali v evidenco GURS poročati vsi najemni in prodajni posli z nepremičninami, ne glede na čas trajanja najema ter na…

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.   Rok za oddajo vloge je 5. februar 2018 za uveljavljanje olajšave pri izračunu dohodnine za leto 2017. Če…

Državni zbor potrdil paket davčnih sprememb

Vlada RS je na svoji 150. redni seji sprejela paket sprememb na davčnem področju. Za posameznike z najnižjimi dohodki se odpravlja stopničavost dodatne splošne olajšave, uvajajo se spremembe pri določenih napotitvah na delo v in iz Slovenije, uvaja se trajna možnost proste izbire glede uporabe vezane knjige računov, na  sistemu normiranih odhodkov pa se vzpostavljajo…

Poročanje o štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije  poročati o podeljenih štipendijah študijskem  letu 2017/2018. V letu 2017 bodo štipenditorji na Sklad poročali za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 najkasneje do 31. 12. 2017.   Kdo mora poročati? Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju,…

KMETJE in POPOLDANSKI S.P. – obračun prispevkov

Po 1.1. 2018 se spremembe uvajajo tudi na področju obračuna prispevkov za socialno varnost za kmete in popoldanske s.p. j Spremembe uvaja Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018. Poleg zavarovancev, ki že oddajajo obračune prispevkov (“redni” s.p.-ji, verski uslužbenci, družbeniki in delničarji, ki niso zavarovani…

Bančni račun v tujini

– Države vse pogosteje izmenjavajo podatke o odprtih bančnih računih tujih državljanov z njihovo matično državo. Tudi za slovenske državljanje bo država na tak način pridobila podatke o odprtih bančnih računih v tujini. Zato vse lastnike bančnih računov v tujini opozarjamo, da so po slovenski zakonodaji  take bančne račune dolžni na FURS priglasiti v roku 8…

Priložnost zame v NVO – subvencija za zaposlitev

V programu Priložnost zame v NVO lahko nevladne organizacije pridobite subvencijo 7.250 EUR ali 9.250 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine. š Višina subvencije Znesek subvencije znaša v višini: 7.250 EUR, če je oseba brezposelna od 6 do 12 mesecev, 9.250 EUR, če je oseba brezposelna več kot 12 mesecev. f Delovno razmerje mora trajati najmanj 15 mesecev, skupaj…

Aktivni do upokojitve – subvencija za zaposlovanje

Razpis Aktivni do upokojitve namenja 13.000 EUR za zaposlitev starejših brezposelnih iz ciljne skupine za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Povabilo je odprto do 13.10.2017 oz. do porabe sredstev. o Izplačilo subvencije Subvencija se izplača v dveh delih: – 10.000 EUR takoj po zaposlitvi osebe, ob pogoju, da njeno zaposlitev ohranite…

Novosti za kmete pri plačilu socialnih prispevkov

  Finančna Uprava RS od 1. januarja 2018 tudi kmetom ne bo več pošiljala izpolnjenih plačilnih nalogov oziroma položnic. Po novem bo Finančna uprava RS predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost vročala elektronsko prek portala e-Davki. fgjh Predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost (POPSV) bo vročala elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v mesecu…